سلام

اگر می خاین ببینید شما جز افراد باهوش دنیا هستید

سعی کنید این معما رو که انیشتین طرح کرده حل کنید

 معمای انیشتین

دسته ها :
شنبه جهاردهم 1 1389
X